وبلاگ دبیرستان پرفسور سمیعی

رشت

دروس پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

دروس پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی همراه با کد درس – واحد – ساعت

دروس پیش دانشگاهی رشته  تجربی

دروس پیش دانشگاهی رشته  ریاضی

ساعت

واحد

نام درس ترم اول

کد درس

ساعت

واحد

نام درس ترم اول

کد درس

4

2

زبان خارجه 1 ( پیش )

1371

4

2

زبان خارجه 1 ( پیش )

1371

3

5/1

فیزیک 1

1373

4

2

فیزیک 1

1379

3

5/1

ریاضی عمومی 1

1375

2

1

معارف اسلامی 1

1401

2

1

علوم زمین 1

1377

2

1

زبان فارسی 1

1403

2

1

معارف اسلامی 1

1401

4

2

شیمی 1

1435

2

1

زبان فارسی 1

1403

4

2

حساب دیفرانسیل 1

1457

4

2

شیمی 1

1435

4

2

هندسه تحلیلی جبر خطی

1458

4

2

زیست شناسی 1

1437

 

 

 

 

ساعت

واحد

نام درس ترم دوم

کد درس

ساعت

واحد

نام درس ترم دوم

کد درس

4

2

زبان خارجه 2 ( پیش )

1372

4

2

زبان خارجه 2

1372

3

5/1

فیزیک 2

1374

4

2

فیزیک 2

1380

3

5/1

ریاضی عمومی 2

1376

2

1

معارف اسلامی 2

1404

2

1

علوم زمین 2

1378

2

1

زبان فارسی 2

1405

2

1

معارف اسلامی 2

1404

 

 

انضباط (پ- د)

1407

2

1

زبان فارسی 2

1405

 

 

روخوانی قرآن

1419

 

 

روخوانی قرآن

1419

4

2

شیمی 2

1440

4

2

شیمی 1

1440

4

2

حساب دیفرانسیل 2

1459

4

2

زیست شناسی 1

1442

4

2

ریاضیات گسسته

1460

 

 

انضباط  (پ- د)

1407

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389ساعت 9:25  توسط   |